SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kollationering [-∫one´ring] substantiv ~en ~ar kol·lat·ion·er·ing·endet att kollationera litt.vet.särsk.första genom­gång av en pjäs med regissör och skåde­spelare kollationering (av ngt)sedan 1850