SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
liv substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en liv·et1till­stånd som känne­tecknas av förmåga att reagera på retningar och upp­ta närings­ämnen jämte flera an­dra känne­tecken, särsk. rörlighet, fortplantnings­förmåga m.m. biol.psykol.relig.JFRcohyponymlivstecken livräddninglivsfarliglivsförnödenhetervara vid livfly för livetriskera livetkämpa för sitt livsväva mellan liv och dödrädda livet på ngnge sitt liv för ngnberöva ngn livetta livet av ngnmista livethon väcktes till livär din mor­mor fort­farande i livet?barnen höll på att skrämma livet ur demäv. med ton­vikt på levnads­sättetdagdrivarlivungkarlslivett drägligt livett väl­ordnat livett kring­flackande livhennes liv är ganska en­formigtde lever ett tillbaka­draget liv nu­meraHur har du det? – Jo, det är prima liväv. med tanke på ut­sträckning i tidenlevnads­lopp särsk. om den aktiva delen av livet ett långt livhon är mogen att gå ut i livethela sitt vuxna liv till­hörde han rörelsende blev vänner för livetspec. för att ut­trycka utom­ordentlig prestation, upp­levelse e.d. (ibl. den främsta i livet)hennes livs matchhans livs kärlekibl. om livet som personligt verkande kraftlivet for hårt fram med henneäv. bildligt i fråga om (ökad) aktivitet e.d.hålla intresset vid livväcka till liv en gammal frågahon försökte blåsa liv i projektet(vara) vid liv, (vara) i livet, (väcka ngn) till livaldrig i livet!under inga om­ständigheter!vard.aldrig i livet att jag hoppar fall­skärm! bringa ngn om livet(låta) döda ngnvid den fruktans­värda o­lyckan bragtes flera människor om livet det ljuva livettill­varo som är fylld av nöjen och utan förpliktelseri flera år levde han det ljuva livet under o­lika identiteter utan att bli av­slöjad få (sig) ngt till livsfå ngt att äta eller drickaför­utom under­hållning fick sig besökarna kaffe och hem­bakat till livs ○ äv. bildligtett program för alla som vill få sig ett stycke film­historia till livs få sätta livet tillom­kommasärsk. i olycka e. d.tre personer fick sätta livet till i branden för brinnande/glatta livetså fort eller ivrigt som om det gällde livetde repeterade för brinnande livet för att bli färdiga till premiären; de fick pumpa läns för glatta livet för att hålla båten flytande göra livet surt för ngngöra livet svårt eller o­behagligt för ngnde nya säkerhets­reglerna gjorde livet surt för passagerarna utan att gagna säkerheten hur lever livet med dig?hur har du det?vard.det var länge sedan vi sågs, hur lever livet med dig? inte för sitt livinte allshon kan inte för sitt liv tänka sig att flytta från stor­stadens puls leva livetroa sigpå helgerna brukar de se till att leva livet leva livets glada dagarsedag 2 liv och lemlivetmed tonvikt på situationer där det är farafilmen handlar om två forskare som riskerar liv och lem för att komma över ett käll­material som länge an­setts förkommet livet efter detta det eviga livetenl. kristen troom livet efter detta kan man bara spekulera livet leker (för ngn)all­ting lyckas (för ngn)livet leker för henne just nu – hon vann all­svenskan med sitt lag och dess­utom har hon blivit ut­tagen till lands­laget livet på en pinneglad och bekymmers­lös till­varovard.att gå på fjället en vacker sommar­dag – det är livet på en pinne livets bokse1bok 1 livs levandeall­deles verklig och på­tagligofta i ut­tryck för förvåningstum­filmen ackompanjerades av en livs levande pianist; på safarin fick de se ett livs levande lejon skänka livet åtfödangt åld.hon har skänkt livet åt fem barn ta sitt livbegå själv­mordhan tog sitt liv endast 17 år gammal vara ngns livvara vad ngn lever för eller går upp imusik, sång och dans är hennes liv sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. lif ’liv; livs­tid; kropp; midja; moder­liv’; till leva 2aktiv verksamhet som ut­gör viktig del av ngns/ngts liv; ofta om kollektiv verksamhet komm.psykol.affärslivmusiklivprivatlivsjälslivsällskapslivdet sociala livetdet politiska livetstadens offentliga livlivet i det gamla bruks­samhälletäv. ut­vidgatmärkbara yttringar av verksamhet på sommaren får den lilla skärgårds­ön livspec.o­väsen, bråk buslivdet var ett förfärligt liv på ståplats­läktarenäv.kraft och livlighet hos person el. före­teelse hon spritter av livfram­ställningen saknar livtrots sina 80 år är han full av liv och hälsaliv i luckanliv och rörelse, hög stämningvard.det var liv i luckan och bubbel i glasen när partiet firade val­segern liv och rörelseall­män aktivitetpå torget var det liv och rörelse med liv och lust/själivrigt och med glädjede tog sig an renoverings­arbetet med liv och lust sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3levande varelse vanligen smeksamt el. poetisktNollde leker så sött, de små livenibl. med stark ton­vikt på levande till­ståndJFRcohyponymliv 1 flera liv kunde räddassedan 18724(människo)kroppens mellersta del med.SYN.synonymmidja JFRcohyponymöverliv 1 han höll henne om livethon är smal om livetäv.moder­liv åld.när hon låg i sin moders liväv. om hela kroppengå mot­ståndaren in på livetäv. bildligt, spec. i ut­tryck för in­gående behandling e.d.gå problemen in på livetspec. äv. i ut­tryck för kontakthan är svår att komma in på livetveka livetsidorna och fram­sidan av buken o­medelbart nedan­för rev­benenan­griparen knäade honom i veka livet sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)5del av klädes­plagg som räcker från halsen ner till midjan kläd.JFRcohyponymöverliv 2 klänningslivlöst livåt­sittande livsedan 16486slät, vertikal del av mur el. annan byggnads­del; om delar utan ut­språng e.d. byggn.tekn.murliväv. om mellanstycket (mellan flänsarna) på stål­balksedan 1896Du har ett liv, ett fattigt eller rikt. Och det är inte någon annans likt. Och du kan handskas med det ganska fritt. Men ändå är det inte riktigt ditt.Anna Greta Wide, Du har ett liv (i Orgelpunkt, 1944)