publicerad: 2021  
medvetslös medvets­löst medvets­lösa
adjektiv
me`dvetslös
som inte är vid med­vetande
medvetslöshet
djupt medvets­lös; han slogs medvets­lös av vålds­mannen
belagt sedan 1820