publicerad: 2021  
nationalitetsprincip nationalitets­principen
nat·ion·al·itets|­princip·en
substantiv
nationalite`tsprincip [nat∫on-]
1 vanligen bestämd form principen att varje folk har rätt till en egen stat
belagt sedan 1871
2 principen att en med­borgare som är bo­satt i en främmande stat är under­kastad sitt eget lands rättsprinciper
belagt sedan 1887