SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nationalite`tsprincip [nat∫on-] substantiv ~en nat·ion·al·itets|­princip·en1vanligen best. f. principen att varje folk har rätt till en egen stat samh.sedan 18712principen att en med­borgare som är bo­satt i en främmande stat är under­kastad sitt eget lands rätts­principer samh.MOTSATSantonymterritorialprincip sedan 1887