SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
obscen [-se´n] adjektiv ~t ob·scenpräglad av o­höljd sexualitet admin.psykol.obscena gesterobscent klotter på toalettensedan 1669av lat. obscæ´nus ’oren; o­anständig’, till ´num ’smuts’