SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`arbeta verb ~de ~t sam|­arbet·ararbeta till­sammans (med an­dra) för ett gemensamt mål Nolli skolan läggs stor vikt vid att eleverna lär sig att samarbetadet svenska försvaret samarbetar intimt med NATOsamarbeta (med ngn/ngt) (i/om ngt/att+V), ngra samarbetar (i/om ngt/att+V)sedan 1779Subst.:vbid1-306349samarbetande; samarbete