publicerad: 2021  
samverka samverkade samverkat
verb
sam`verka
handla eller fungera gemensamt för visst syfte
någon samverkar med någon/något (om/i något/att+verb)
någon samverkar med någon (i något)
någon samverkar med någon (i att+verb)
någon samverkar med någon (om något)
någon samverkar med någon (om att+verb)
någon samverkar med något (i något)
någon samverkar med något (i att+verb)
någon samverkar med något (om något)
någon samverkar med något (om att+verb)
något samverkar med något
några samverkar (om/i/till något/att+verb)
några samverkar (i något)
några samverkar (i att+verb)
några samverkar (om något)
några samverkar (om att+verb)
några samverkar (till något)
några samverkar (till att+verb)
skolan är beredd att sam­verka med närings­livet; trafik­signalerna bör sam­verka bättre med var­andra
belagt sedan 1791
samverkasamverkande, samverkan