SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stänga ne´r el. stänga ne´dstänga ne´d verb stängde stängt, pres. stänger stäng·er1spärra (webb­sida e.d.) för åt­komst ibl. på grund av tvivelaktigt el. brottsligt inne­håll polisen stängde ner bloggen efter an­mälningar om rasistiska in­läggstänga ner ngtsedan 19932tappa i samman­lagt värde vid dagens slut om börs e.d. ekon.Stockholmsbörsen stängde ner 2,2 procentstänga ner TALsedan 1999Subst.:vbid1-896413nedstängande, vbid2-896413nedstängning, vbid3-896413nerstängande, vbid4-896413nerstängning