publicerad: 2021  
stationera stationerade stationerat
verb
[-t∫one´-]
ofta perfekt particip placera (någon) på viss ort i tjänsten för längre tid; särsk. i militära och diplomatiska samman­hang
någon stationerar någon/något någonstans
någon stationerar någon någonstans
någon stationerar något någonstans
en styrka på 10 000 man är stationerad i om­rådet; en diplomat som för när­varande är stationerad i Kina
äv. med av­seende på for­don
en ambulans stationerades utan­för porten
belagt sedan 1855
stationerastationerande, stationering