SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
transpone´ring substantiv ~en ~ar trans·pon·er·ing·enöver­föring (av musik­stycke) till annan ton­art än den ur­sprungliga särsk. om resultatet musiktransponering (av ngt)sedan 1855