SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`tse verb utsåg ~tt, pres. ~r ut|­seräv. lös förb., jfrse ut 2 formellt välja (ngn/ngt) att fylla viss funktion särsk. viktigare upp­drag komm.samh.JFRcohyponymutnämnacohyponymutropa 2 utse en ny regeringhon blev utsedd till NN:s efter­trädarehan blev utsedd att leda delegationenäv. mer informellthan blev utsedd till Årets spelareårets jul­klapp utsågs redan i novemberutse ngn/ngt (till ngn/ngt), utse ngn (att+V)sedan 1495Om djefvulens frestelse (Gerson)fornsv. utsea ’ut­se; ut­kora’ Subst.:utseende