publicerad: 2021  
valutarestriktioner plural
val·uta|­re·strikt·ion·er
substantiv
valu`tarestriktioner
restriktioner i fråga om handel med valuta
hårda valuta­restriktioner; landet in­förde till­fälligt valuta­restriktioner
belagt sedan 1931