publicerad: 2021  
valutasvin valuta­svinet, plural valuta­svin, bestämd plural valuta­svinen
val·uta|­svin·et
substantiv
valu`tasvin
var­dagligt; mest vid beskrivning av äldre förhållanden person som, i ett främmande land, skaffar sig otillbörligt stora för­delar genom att ut­nyttja för­månliga växel­kurser
svenska valuta­svin i 1970-talets Polen
belagt sedan 1923; av tyska valutaschweine, plur., med samma betydelse