SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vatt`enväg substantiv ~en ~ar vatt·en|­väg·enförbindelse över farbara vatten sjö.Suezkanalen och an­dra vattenvägarde tog vattenvägen mellan Dan­mark och Tysk­landsedan 1695