SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNÄM, adj.
Etymologi
[af mnt. anneme, ä. t. annehm; jfr äfv. FÖRNÄM]
(†) omtyckt, välbehaglig. The liufwe Charites (dvs. behagens gudinnor) ey welat här förmena / Wår Ädle Konungin (dvs. drottning), sijn' Gåfwor och Præsent / Ther med hon gör annämt, och liuft sitt Regement. Stiernhielm Fägn. 52 (1643, 1668). — jfr följ. samt ANGENÄM 1.
Spoiler title
Spoiler content