SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNÄRMANDE an3~nær2mande, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[jfr t. annähern samt ANNALKA]
(knappast br.) med prep. af: närmande (fram) mot (ett visst mål). En hvar, som af inre drift manas till .. annärmande af en bestämmelse, fördrager .. (ej) det ofruktbara stillaståendet. Wallin Rel. 4: 553 (1838). — jfr NÄRMA.
Spoiler title
Spoiler content