SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNÖDGA, v.
Etymologi
[ss. motsvarighet till got. ananauþjan bildad ssg af AN, adv., o. NÖDGA; jfr t. annötigen]
(enst., †) nödga l. tvinga (till). Ananauþgian, Annödga, Angariare. Verelius Ind. 13 (1681).
Spoiler title
Spoiler content