SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANOFFRA, v.
Etymologi
(†) offra åt, egna. Den tienst och wördnad som man de personer af edert stånd och wilkor är plickt- och skyldig at anofra. Underv. f. princess. 81 (1699).
Spoiler title
Spoiler content