SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANOLJA an3~ol2ja, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[efter t. anölen]
i sht tekn. (lätt) bestryka med olja. Ehrenstam Sjöartill. 127 (1839). Vid ytans anoljande begagnas en blånsudd. N. W. Almroth (1852) enl. Kindblad (1867). Anoljning (af gevär) sker genom öfverstrykning med en uti renad bomolja fuktad yllelapp, hvarefter oljan åter afgnides. Anvisn. t. kännedom o. vård af inf.-gevär 21 (1869). Eldhandv. skjutsk. 2: 39 (1886).
Spoiler title
Spoiler content