SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTIG, adj.; superl. -ast.
Etymologi
[efter t. berechtigt]
(†) berättigad (till ngt). Och förplichtade sigh .. den heembiuda lijket begrafwa som berättigast der till ähr. Växiö domk. arkiv 1652—53, nr 206. Datan och Abiram woro af Ruben Jacobs förstfödde son. Och förmente sig wara af födsloretten ju så berettige som Moses och Aharon. Swedberg Dav. § 83 (1713).
Spoiler title
Spoiler content