SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTIGELSE, r. l. f.
Etymologi
[jfr d. berettigelse]
(†) vbalsbst. till BERÄTTIGA: berättigande. Lind (1749). — särsk. = BERÄTTIGANDE 2 b. Vi (kunna) dock icke .. medgifva dess (dvs. detta systems) berättigelse. SvT 1852, nr 17, s. 2. En viss politisk riktning, hvilken tjugo, tretio år förut skulle .. stämplats såsom .. alldeles otillåtlig, hade .. för ögonblicket erhållit åtminstone en viss modernitetens berättigelse i den större mängdens ögon. Sturzen-Becker S. arb. 1: 55 (1861).
Spoiler title
Spoiler content