SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
BESÄTTELSE besät4else, i Sveal. äfv. 0302, r. l. f.; best. -en.
vbalsbst. till BESÄTTA. — särsk.
1) (†) till BESÄTTA III 1 h. Omsittiande, besättielse. Lex. Linc. (1640; under circumsessio).
2) (†) till BESÄTTA III 3. En wägs besättjelse. Lind (1749).
3) (mindre br.) till BESÄTTA III 7; äfv. konkretare: besatthet. RA 3: 88 (1593). Blifwer någon .. behäftadt medh någon skadeligh siuukdom, som ähr spettälska, besättielsse, raserij (m. m.). RARP 4: 636 (1651). Den nöd, som plågade hennes dotter .. var en lekamlig besättelse af diefvulen. Nohrborg 507 (c. 1765). Fenomen, hvilka .. tolkades såsom besättelse af vissa andemakter. Herrlin Snille o. själssjukd. 58 (1903).
Spoiler title
Spoiler content