SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BEÄNGSTIGHET, f.
(†) sbst. till BEÄNGSTIG: ångest, ängslan. Hiertans beängstigheet, och häfftige hitzige Febres, äre (under oktober månad) ganska gemeene (dvs. allmänna). Voigt Alm. 1670, s. A 11 b. Uti deras beängstighet däm trösta. Hermelin Du Four E 2 a (1683).
Spoiler title
Spoiler content