SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISTRÅLE bi3~strå2le, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
zool. från stråle i fanet på en fjäder utgående mindre stråle. Fjäderdrägten (på kasuaren) liknar en pels af ragg, emedan de korta och styfva strålarne i fanet stå långt från hvarandra och icke hafva några bistrålar. 1 Brehm 2: 422 (1875). NF 8: 469 (1884).
Spoiler title
Spoiler content