SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
CELLIST sälis4t l. sel-, sbst.1, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildadt till CELL 1 c i analogi med ä. ord på -IST; jfr KORREKTIONIST m. fl.]
(i sht inom fångvården, föga br.) cellfånge. Östg. corr. 1854, nr 3, s. 4. Wieselgren Sv. fäng. 369 (1895).
Spoiler title
Spoiler content