SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1908  
DATLIGEN, adv.
Etymologi
[af DATUM, sbst.1, o. den vanl. adverbändelsen -ligen, formellt efter mönster af sådana ord som DAGLIGEN, MÅNATLIGEN, ÅRLIGEN]
(enst., †) detta datum, denna dag. (Jag) haffver .. datligenn medh Velb(orne) Cantzlerens enspennere (dvs. kurir) tillschriffuit boochållerenn. Oxenst. brefv. 9: 37 (1626).
Spoiler title
Spoiler content