SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
DISREPUTERLIG, adj.
Ordformer
(disreputerligit (n.) RARP 2: 9 (1633))
Etymologi
[jfr d. disreputeerlig, t. disreputierlich; bildadt ss. motsats till REPUTERLIG resp. motsvarigheter, medelst lat. dis-, itu, isär, åtskils, här med upphäfvande bet. (jfr DI-)]
(†) vanhedrande, skymflig, nedsättande. Fredz eller stilleståndz Conditioner .. Som i fiord af Rikssens Menige Stender .. som skadelige och disreputerlige förskiutes (dvs. förskötos). RARP 1: 75 (1627). Landt Marsch(alken) sade, att dett war dehres Stånd alldehles disreputerligit att sökia Andres Consultation (ang. Kristinas hyllning). RARP 2: 9 (1633). Biurman Brefst. 221 (1729, 1767).
Spoiler title
Spoiler content