SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBLÅSNING äf3ter~blå2sniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8]
metall. vid basisk bessemertillverkning: senare skede av blåsningen under vilket fosforn avlägsnas ur metallen; motsatt FÖRBLÅSNING. Jernk. annal. 1880, s. 488. Tekn. tidskr. 1900, K. s. 101.
Spoiler title
Spoiler content