SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBOREN äf3ter~bå2ren, p. adj. -ret; -rna.
Etymologi
[till EFTER- 8 o. BOREN; bildat, efter vad det vill synas, i sv., måhända av Leopold l. N. v. Rosenstein (jfr citatet fr. 1865 nedan), i varje fall före 1824, den sistnämndes dödsår]
(i vitter framställning) för att beteckna att en person till sin läggning l. i uppträdande, åskådning o. d. snarare gör intryck av att tillhöra ett tidigare (högt stående) kulturskede än sin samtid, att han är att betrakta ss. en (senfödd) representant för en äldre tid. Ehrenswärd var, liksom Winckelmann, en efterboren Hellen. B. v. Beskow i VittAH 16: 224 (1834, 1841). De gamla gustavianerna Leopold, Rosenstein och andra .. roade sig med att kalla mig en efterboren gustavian. Dens. (1865) hos Ahnfelt Rääf 233. Vetterlund Stud. o. dikt. 137 (1896, 1901).
Spoiler title
Spoiler content