SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBLÖTNING äf3ter~blø2tniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
kompletterande senare blötning; särsk. tekn. vid maltberedning: förnyad blötning (medelst vattenöversprutning i mältrummet), om säden (kornet) ej vid den egentliga blötningen (”stöpningen”) blivit ”blötmogen”, dvs. upptagit nog vatten. Leufvenmark Bryggerihandt. 20 (1870). Lindberg Svagdr. 35, 36 (1892). Sv. utsädesfören. tidskr. 1895, s. 190.
Spoiler title
Spoiler content