SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1921  
-FALD ~fal2d, adjektivsuffix.
Ordformer
(-fald Svart Gensv. I 4 b (1558), Lucidor Hel. Ff 4 b (1673), Lantingshausen Young 2: 55 (1790), Hagberg Shaksp. 2: 173 (1847: trefald mened), Beskow Pred. 255 (1901: trefald upprepning) m. fl.; -fall G. I:s reg. 1: 153 (1523), RARP V. 1: 7 (1652), MB 53: 7 (Lag 1734) m. fl. -fåld(h) (-fold) Visb. 1: 46 (1572), Lucidor Hel. A 2 b (1669), Kolmodin Qv.-sp. 1: 6 (1732) m. fl.; -foll G. I:s reg. 3: 313 (1526), Svart Gensv. K 4 a (1558). -falt Schroderus Osiander 2: 509 (1635), Eneman Resa 1: 130 (1712), Ling Eylif 4 (1814: med sjufallt styrka) m. fl.)
Etymologi
[fsv. -falder, -faller, -folder, -foller, motsv. ä. d. -fold, nor. -fald, isl. -faldr, got. -falþs, fsax. -fald, mnt. -valt, -volt, mnl. -vout, holl. -voud, feng. -feald, meng. -fald, -fold, eng. -fold, ffris. -fald, fht. -falt, mht. -valt, t. -falt, ävensom (med svagt avljudsstadium) gr. -παλτος, -πλασιος (i τρίπαλτος, τριπλάσιος, tredubbel, m. fl.). Suffixet sammanhänger med FÅLL, inviken o. tillsydd kant på tyg l. klädesplagg o. d. (jfr äv. FALT), o. betyder eg.: hopviken l. sammanlagd o. d. (så l. så många ggr). Den enkla grundroten utan t-utvidgning föreligger i gr. διπλόος, lat. duplus (se DUBBEL) osv., sannol. äv. i TVIVEL. — Vokalen -å- (-o-) kan delvis vara ljudlagsenligt utvecklad, delvis bero på inflytande från -fåldig, -fållig (se -FALDIG) l. från mnt. -volt. Beträffande förhållandet mellan -ld o. -ll jfr under -FALDIG]
Anm. Enfald o. mångfald äro numera obrukliga o. flerfald likaledes i det närmaste föråldrat. Av de övriga kan sg. fortfarande användas. I allm. påträffas den dock bl. ngn gg i poesi l. högre stil, med undantag för n. som är vanligt i sådana uttr. som ett fyrfaldt hurra, ett trefaldt leve o. d. Fullt brukliga äro, då man bortser från det vardagliga talspråket, som i regeln väljer andra uttryckssätt, adv. på -T (äv. fler-, mångfaldt), delvis sannol. på grund av inflytande från bibeln (Mat. 13: 23). — Tidigare bildades ngn gg sbst. på -het till adj. med detta suffix; jfr EN-, TVÅ-FALDHET.
Spoiler title
Spoiler content