SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1926  
FURSTINNA furstin3a2, förr äv. FÖRSTINNA, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(forst- 1525 (: forstynne). furst- 1526 osv. först- 1523 (: förstinner, pl.)1851. -in 1651. -inna 1526 osv. -inne 1531 (: förstinne)1622. -inner, pl. 1523 (: förstinner). -ynne 1525)
Etymologi
[jfr d. fyrstinde, mnt. vorstinne, t. fürstin; till FURSTE 2]
kvinnlig monark; gemål l. dotter till furste; kvinna av furstligt stånd; prinsessa. Andra förster oc förstinner. GR 1: 169 (1523). Then Stormächtigste Höghborne Furstinna och Fröken, Fröken Christina. Stiernhielm Arch. A 1 b (1644). Lotten Platen bemöttes öfverallt som en furstinna, ehuru hon uppförde sig själf så ödmjukt, som det var möjligt. De Geer Minn. 1: 68 (1892). jfr ARV-FURSTINNA. — bildl.; jfr FURSTE 2 b β. (Jerusalem) som een Förstinna jbland Hedhninganar, och een Drotning j landen war. Klag. 1: 1 (Bib. 1541; Bib. 1917: en furstinna bland länderna). Pharao (dvs. ett slags kortspel), du alla Spels förstinna. SthmNöj. 2 b (1769).
Spoiler title
Spoiler content