SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1928  
GIR ji4r, sbst.1, äv. (numera bl. i ssg) GER je3r~, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar.
Ordformer
(ge(e)r 16211833 (: Germått). gir 1825 osv.)
Etymologi
[trol. av ett icke anträffat nt. ger, gir, motsv. holl. geer, kilformigt stycke, spets, o. isl. geirr, spjut; jfr nt. gere, sned fog; jfr GERE o. BEGÄRNING samt GEJRSODD]
1) (†) vinkel, krok; vrå, skreva. Fosz 519 (1621).
2) snick. gering(svinkel); äv. om fog i gering, sned fog. ReglVirkeslefv. 1825, § 13. Stål Byggn. 1: 301 (1834). Vinkeln af 45° har i snickarens språk namnet gering eller gir. Eneberg Karmarsch 1: 85 (1858). Hopfogningen kan .. göras med arbetsstyckenas ytterkanter stötande mot hvarandra i 45° (hopslitsning på gir). 2NF 25: 1462 (1917).
Ssgr (till 2, snick.): A: GIR-BJÄLKE. (gir-) bjälke med spetsiga kanter. Ikonen (1889).
-FOG. (gir-) geringsfog. Ikonen (1889).
-SPIRA, r. l. f. (gir-) jfr -BJÄLKE. Ahrenberg Männ. 6: 142 (1914).
-MÅTT. (ger- 16731833. gere- 1827) [efter t. gehrmass] geringsmått. BoupptSthm 13/1 1673. JernkA 1833, s. 665.
B (†): GERE-MÅTT, se A.
Avledn.: GIRA, v.1, äv. GERA, v.2 (gera Suneson. gira Stål, Ikonen (1889)) [jfr t. gehren] snick. hopfoga i gering. En girad sinkfog. Stål Byggn. 1: 301 (1834). Att .. gera en byrålåda var gammal glömd visdom. Suneson GGrund 191 (1926).
Spoiler title
Spoiler content