SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HANDTLANGA han3t~laŋ2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (äv. konkretare, om enskilt fall av handtlangande), -ERI (se avledn.); -ARE (se d. o.), -ERSKA (se HANDTLANGARE avledn.).
Ordformer
(numera vanl. skrivet hant-. hand- 16851840. han(d)t- 1755 osv.)
Etymologi
[av t. handlangen, av hand (se HAND) o. langen, sträcka sig, gripa, langa (se LANGA); jfr det ä. t. uttr. einem die hand langen, hjälpa ngn, o. mnt. hantlangen, överräcka, överlämna. Jfr HAND-RÄCKA, -RÄCKNING, -STRÄCKA, -STRÄCKNING. Anm. Ordet är i sv. tidigast uppvisat ss. vbalsbst. -ning o. i avledn. HANDTLANGARE]
gå ngn till handa med handräckning, passa upp; numera bl. i fråga om vissa yrken (jfr HANDTLANGARE 1); vanl. ss. vbalsbst. -ning, i sht i fackspr. l. vard. äv. i finit form, särsk. i förb. handtlanga åt ngn. Ther någon Officerare fordrade af .. sine underhafwande Båtzmän någon handlangning på resor eller elliest. Schmedeman Just. 914 (1685). Handtlangning vid om- och nybyggnad af karaktershus (dvs. corps-de-logi). TjReglArm. 1858, 3: 54. Handtlangning vid laga skifte. SFS 1877, nr 31, s. 56. Konungen uppassades af ryttmästarne Oldenburg och Nordström, och ”till deras handlangning” bakom dem fyra subaltern-officerare. Lundin (o. Strindberg) GSthm 386 (1881; i fråga om förh. 1790). Ingeniörn håller på med en ny maskin, å jag handtlangar åt honom. Janson Ön 115 (1908). (†) Jag skall .. handlanga er som en gesäll. Almqvist Mål. 81 (1840).
Ssgr: HANDTLANGNINGS-ARBETE~020, äv. ~200. PH 5: 3334 (1752).
-KARL. (numera knappast br.) handtlangare (se d. o. 1). VDAkt. 1797, nr 1.
-KOSTNAD.
Avledn.: HANDTLANGERI1004 l. 0104, äv. 3~002, n. (föga br.) handtlangning. TurÅ 1918, s. 349.
Spoiler title
Spoiler content