SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HANDTVÄRKERI han1tværkeri4, äv. 0104, n.; best. -et l. -t; pl. -er (Stiernman Com. 3: 734 (1669) osv.) ((†) = (BtHforsH 1: 92 (1642), Höjer Sv. 2: 588 (1878: Handtverkerien, pl. best.)); -en Brask Pufendorf Hist. 16 (1680), 2RA 1: 616 (1723)).
Ordformer
(hand- Botvidi G2A E 1 b (1634), SvT 1852, nr 16, s. 4. han(d)t- Botvidi Brudpr. 22 (1619, 1622) osv. I senare tid vanl. skrivet hantverkeri, förr äv. -ver(c)keri(j), -erie o. d.)
Etymologi
[efter t. handwerkerei; avledn. till ord motsv. HANDTVÄRK o. HANDTVÄRKARE]
(numera mindre br.) handtvärk (se d. o. 1); företrädesvis i pl. Botvidi Brudpr. 22 (1619, 1622). The af Almogen, som med slögder något tilverka och förtiena kunna, skola .. afstå handelen och handtverkerien, eller inflytta uti Städerna. Bergv. 1: 643 (1723). De små industrierna och handtverkerierna. Norström Masskult. 16 (1910). Utbilda sig i ngt handtverkeri. Östergren (1926). jfr SKRÅHANDTVÄRKERI. — särsk. (numera föga br.) konkretare, övergående i bet.: företag l. anläggning (värkstad) för idkande av handtvärk. (Genom fiskets upphjälpande skulle) många .. handtvärkerier anställas och ökas. 2RA 1: 378 (1723). Ofta fick regeringen .. själv engagera sig i jordbruksföretag, hantverkerier m. m. Andersson Austral. 214 (1915). Cannelin (1921).
Ssgr (jfr ssgrna under HANDTVÄRK o. HANDTVÄRKARE): HANDTVÄRKERI-AFFÄR. (numera knappast br.) jfr -BOD. GHT 1895, nr 202 B, s. 4.
-ARBETE~020 l. ~200. (numera knappast br.) konkret; jfr -VARA. SP 1792, nr 247, s. 3. LBÄ 32: 105 (1799).
-BOD. (†) = HANDTVÄRKS-BOD; jfr -AFFÄR. Posten 1769, s. 762.
-FISKAL. (förr) ämbetsman som hade att beivra för höga priser å handtvärksarbeten; jfr HANDTVÄRKS-FISKAL samt ex. från 1762 under HANDTVÄRKAR-VARA. KBref 30/4 1762, s. 2. DA 1771, nr 110, s. 2.
-FÖRFATTNING. (†) jfr HANDTVÄRKS-ORDNING. I den gällande handverkeri-författningen. SvT 1852, nr 16, s. 4.
-GESÄLL. (†) jfr GESÄLL 2. Flintberg Lagf. 3: 466 (1799).
-HANTERING. (†) (idkande av) handtvärk (se d. o. 1). DA 1793, nr 112, s. 2.
-PRIVILEGIER, pl. (†) handtvärksprivilegier. PH 2: 1539 (1739). Därs. 5: 3016 (1750).
-RÖRELSE. (mindre br.) handtvärksrörelse. BtRiksdP 1890, I. 1: nr 40, s. 3. Därs. 1900, Saml. 1. I. 2: nr 57, s. 44.
-SOCIETET. (†) handtvärkssocietet. PH 9: 805 (1772; i titel).
-STAT. (†) sjömil. = HANDTVÄRKS-STAT. SvKrigCivCal. 1799, s. 72.
-VARA, r. l. f. (numera mindre br.) handtvärksvara. PH 3: 2120 (1743). Fabriks-, Handtverkeri- och Manufakturvaror. SFS 1906, nr 38, s. 40.
Spoiler title
Spoiler content