SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HUMLA hum3la2, sbst.1, f. l. r.; best. -an; pl. -or; förr äv. HUMLE, sbst.1, m. l. r.; pl. -ar; förr äv. HUMMEL, sbst.1, f. l. r.; pl. humlar.
Ordformer
(humla (-bla) 1538 osv. hum(b)lar, pl. 16031621. hum(b)le 17121755. humbler, pl. 1603. humbel VocLib. avd. 10 (c. 1580). hummel Lind (1738), Möller (1755))
Etymologi
[fsv. humbla; jfr d. humle, nt. o. t. hummel, f. (fht. humbal, m.), ävensom eng. humble-bee; av ljudhärmande urspr.; jfr HUM, interj.2]
insekt av släktet Bombus Latr.; äv., ss. senare led i ssgr, om insekter av vissa närstående släkten, ss. Psithyrus Lep. o. Xylocope Latr. VarRerV 53 (1538). Lijka som Humblerna (the onyttige och frässande Flughur, som ingen Honing göra kunna) alt förtära, thet the fromma Bijn göra och wärka. Balck Es. 86 (1603). Bromba som Humblan. Linné PVetA 1739, s. 11. Humlan surrar, fjäriln prålar. Wennerberg 2: 161 (1850, 1882). Ljufligt som doften från humlornas bon / flyter på gulnande ängar. Karlfeldt FridPoesi 163 (1902). — särsk. (†) bildl. om onyttig människa. The allerskadeligaste Thrasones, och onyttigaste Humblar som Jorden .. bär, kunna alramäst ljuga och sqwalra. Balck Es. 86 (1603). — jfr JORD-, MJÖD-, MOSS-, PARASIT-, SNYLT-, STEN-, TRÄ-, TRÄDGÅRDS-HUMLA m. fl.
Ssgr: A (†): HUMLA-BO, se B.
B: HUMLE-BAGGE. zool. insekten Trichius fasciatus Lin. (vilken under flykten har en viss likhet med en humla). 2NF 10: 588 (1908).
-BLOMMA, sbst.1 (sbst.2 se under HUMLE, sbst.2). bot. blomma som är inrättad för överföring av frömjöl gm humlor. BotN 1887, s. 90.
-BO, n. (humla- 1604. humle- c. 1645 osv. hummel- 17381900) GullbgDomb. 21/6 1604. Också i hummelbon är litet honung. Franzén Skald. 3: 436 (1824, 1829). Det var som att komma in i ett humlebo, alla pratade och surrade om varandra. Östergren (1928).
-FJÄRIL. (humle- 1899 osv. hummel- 18431891) zool. insekten Macroglossa fuciformis Lin. (vars utseende liknar humlans). Scheutz NatH 178 (1843).
-FLUGA. (humle- 1928 osv. hummel- 18521891)
1) (†) om insekt av familjen Syrphidæ, blomsterfluga (se d. o. 2). Dalin (1852).
2) zool. insekt av familjen Bombyliidæ (vars släkten likna humlan). 3NF (1928).
-KONUNGEN, sg. best. (†) om stammodern för ett humlesamhälle (som förr ansågs vara av manligt kön); jfr BI-KONUNG 1. Bureus Suml. 72 (c. 1600).
-SAMHÄLLE~020. —
-SURR. Heinrich (1814).
-SVÄRMARE, m. l. r. zool. insekten Macroglossa fuciformis Lin. (som liknar en humla). Rebau NatH 1: 612 (1879).
-VAXMOTT~20 l. ~02. zool. insekten Aphomia sociella Lin., som lever som snyltdjur i humlornas bon. 3NF 10: 119 (1928).
C (numera bl. ngn gg i talspråk): HUMMEL-BO, -FJÄRIL, -FLUGA, se B.
Spoiler title
Spoiler content