SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÖGMÄLT, p. adj.2
Ordformer
(hog-)
Etymologi
[avledn. av HÖGMÄLE]
(†) i uttr. högmälta saker, högmålssaker, livssaker. (Fogden) skal beholla alle sacköre som falle i Dalarne .., doch wndantagandis alle hogmelthe saker, huilke han skall göra domino redha före. G1R 8: 161 (1532).
Spoiler title
Spoiler content