SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HÖGNAD, m.
Etymologi
[avledn. av HÖG, adj.]
(†) motsv. HÖG. adj. 11: övermod. När Wij och Franckrijket .. kunde effectuera Wåre desseiner .., torde Wåra fiender .. taga emoot den freeden, huilcken de nu med een så stoor högnadt förkasta. Carl XI (1678) hos Wimarson Krig 1675—79 3: 569.
Spoiler title
Spoiler content