SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IGEL- i3gel~, ssgsled1, förr äv. IGLE-.
Etymologi
[av t. igel, igelkott (se d. o.). Anm. Vissa av nedan anförda ssgr, i sht sådana som icke äga direkt tysk motsvarighet, kunna äv. tänkas bildade ss. elliptiska former till ssgr vilkas första led varit IGELKOTT]
i ssgr.
Ssgr: A: IGEL-GRÄS, sbst.2 (sbst.1 se IGEL ssgr). (i vissa trakter) örten Sparganium minimum Fr., liten igelknopp. MosskT 1896, nr 4, s. 19.
-HOVAD, p. adj. [jfr t. igelshuf, med långa, styva hår beklädd svullnad över hovkronan hos häst] (†) om häst: vars hovkronor äro försedda med långa, styva hår. IErici Colerus 2: 368 (c. 1645).
-HÅR. (igel- c. 1645. igle- 1648) (†) om styva hår. Ryck .. uth the stackotta Igelhåren (på hästen). IErici Colerus 2: 368 (c. 1645). Behm Läk. 171 (1648).
-KNOPP. [jfr t. igelknopf, igelsknospe, igelskolbe, holl. egelskop; namnet föranledt av de taggiga frukterna] bot. benämning på arter av släktet Sparganium Lin.; särsk. i uttr. ogrenad (äv. enkel, vanlig) igelknopp, Sparganium simplex Huds.; grenig igelknopp, Sparganium ramosum Huds.; gyttrad igelknopp, Sparganium glomeratum (Læst.) Neum.; liten igelknopp, Sparganium minimum Fr. Retzius FlOec. 695 (1806). Sothönsen ha en särskild förkärlek för färska gröna blad .. af igelknopp och fräken. Berg Tåk. 313 (1913). FoFl. 1929, s. 244. jfr GREN-IGELKNOPP.
-KNOPPS-GRÄS. (-knopp- 1816. -knopps- 18311854) (†) bot. igelknopp (i sht om arten Sparganium ramosum Huds.). Liljeblad Fl. 44 (1816). Sahlén VenersbFl. 160 (1854).
-KOLV. [efter t. igelskolbe] (†) ört av släktet Sparganium Lin. Lind (1749; under igels-kolbe).
-ROS. (†) bot. benämning på en mycket taggig art av släktet Rosa (Rosa spinosissima Lin.). Liljeblad Fl. 200 (1798). Deleen 601 (1829).
-STARR. (†) starrarten Carex stellulata Good., med klotrund o. av de utspärrade fruktgömmena nästan taggig fruktsamling; stjärnstarr. Fischerström 4: 283 (c. 1795).
-TÖRNE. (†) = -ROS. Liljeblad Fl. 165 (1792). AHB 5: 83 (1858).
-VASS, r. l. m. (numera knappast br.) örten Sparganium minimum Fr., liten igelknopp. Nyman HbBot. 354 (1858). Auerbach (1909; med hänv. till igelknopp).
B (†): IGLE-HOVIG. = IGEL-HOVAD. Behm Läk. 171 (1648).
-HÅR, se A.
Spoiler title
Spoiler content