SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IGEL- i3gel~, ssgsled2.
Etymologi
[sv. dial. igel- i ssgn igeltänd; sannol. biform till GIGEL-]
i ssgr.
Ssgr (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat): IGEL-TAND. tand som står snedt l. som är utskjutande i förhållande till övriga tänder. Wistrand Husmed. 197 (1840).
-TÄNDT, stundom -TÄND, p. adj. som har ”igeltänder”. Weste (1807; med hänv. till gigeltänd). Zeipel Set. 1: 38 (1847).
Spoiler title
Spoiler content