SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INNE ssgr (forts.):
(1) INNE-DRAGEN, p. adj. (†) tillbakadragen, som håller sig för sig själv; jfr INDRAGA 6. De danske gesandterna .. haffua här hållit sig mekta innedragna .. och intet stoort synts. Ekeblad Bref 1: 243 (1653; rättat efter hskr.). Därs. 2: 196 (1660).
(1 a) -DRÄKT. dräkt (i sht kvinnodräkt) avsedd att bäras inomhus. GHT 1895, nr 236, s. 4. SvD(A) 1910, nr 95, s. 13.
(1 a) -DÖME. (†) bohagsting; bohag; inredning; vanl. koll.; jfr INDÖME 1. Fforstandarene j siælagarde[n] skwle sælia i[n]nedømer klæde silff och a[n]nat hwad the kw[n]ne wmbæra. OPetri Tb. 10 (1524; uppl. 1929). Fatabwr och annat Innedömme. Brahe Oec. 57 (1581; uppl. 1920).
(9) -FALLA. (†) inträffa; jfr INFALLA 16. Åhrsvexten haffver Gudh väl giffvidh, änndoch oväder medh innefallidh ähr. OxBr. 10: 58 (1622).
Spoiler title
Spoiler content