SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LINAR, sbst., pl.
Etymologi
[möjl. eg. samma ord som LINA, sbst.1, i den för övrigt icke anträffade bet. ”rep användt ss. (hand)boja” (jfr SvForns. 2: 472 (1837))]
(†) bojor (se BOJA, sbst.1 1). Här hafuer iagh leghat i fämtan år, / och på the hårdhe linar. Visb. 1: 129 (c. 1620).
Spoiler title
Spoiler content