SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MJÖLKE mjöl3ke2, sbst.2, i bet. 1 r. l. m., i bet. 2 m. l. r. ((†) n. Sjöberg Singstock 172 (1832; i bet. 1)); best. -en; pl. -ar; i bet. 1 förr äv. MJÖLK, sbst.2, r. l. f.
Ordformer
(mjöl(c)k (miö-) c. 16451817. mjöl(c)ka (miö-), nom. c. 16351745. mjölke (miö-) 1538 osv. miolke 1752. molke 17381755)
Etymologi
[fsv. mialke (anträffat bl. ss. tillnamn för person; ordets eg. bet. oviss); jfr d. mælke, nor. mjølke, mjelke, nisl. mjólkvi; avledn. av MJÖLK, sbst.1, med tanke på den mjölkvita färgen (jfr MJÖLK, sbst.1 1 d β). Formen mjölk är identisk med MJÖLK, sbst.1; jfr d. mælk, mnt. melk, t. fischmilch]
1) sädesvätska hos fiskar; äv. om det organ hos fiskhannen som avsöndrar sädesvätskan. VarRerV 55 (1538). Rom och Miölkan äre swåre til at förtäras. Palmchron SundhSp. 105 (1642). Sundevall Zool. 81 (1835). I Frankrike hade tvänne .. fiskare .. påfunnit, då de uppfiskade lekande Foreller, med hannarnes mjölke befrukta honornas rom. Dens. ÅrsbVetA 1845—50, s. 345. Landsm. 1926, s. 26. jfr FISK-, KARP-, LAK-, SILL-, STRÖMMINGS-MJÖLKE m. fl. särsk. (†) i oeg. o. utvidgad anv.
a) om kalvbräss. Lindfors (1824).
b) i uttr. torr mjölke, om frömjöl hos växter. Celsius Alm. 1745, s. 7.
2) (i vissa trakter) fiskhanne. IErici Colerus 1: 23 (c. 1645). Af sillen får man härstädes allenast mjölkar. VetAH 1748, s. 111.
Ssgr (till 1): A: MJÖLK-FISK. fiskhanne. Tiselius Vätter 1: 106 (1723). Skogvakt. 1894, s. 36.
-FULL, adj. Alm(Gbg) 1763, s. 39.
-GÄDDA. Honan eller rom-gäddan är altid större än hannen eller miölk-gäddan. Schultze Fisk. 46 (1778).
-KARP. Salander Gårdzf. 142 (1731).
-MÖRT. GFiskaren 35 (1845).
-PÅSE. (†) om organet. VetAH 1752, s. 135.
-SAFT. (†) om sädesvätskan. VetAH 1752, s. 136.
-SILL. Lind 1: 895 (1749).
-STINN, adj.2 (adj.1 se under mjölk, sbst.1 ssgr). = -full. Nilsson Fauna 4: XXII (1855).
-STRÖMMING. Broman Glys. 3: 641 (c. 1740).
-SÄCK, -VÄTSKA, se B.
-ÄMNE. (numera knappast br.) om sädesvätskan. Cederström Fiskodl. 108 (1857).
B: MJÖLKE-SÄCK. (mjölk- 17511852. mjölke- 1836 osv.) om organet. VetAH 1751, s. 125. SvD(A) 1927, nr 54, s. 6.
-VÄTSKA, r. l. f. (mjölk- 1865. mjölke- 1855) om sädesvätskan. Nilsson Fauna 4: XVIII (1855).
Spoiler title
Spoiler content