SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1949  
OBSTINATISK l. OBSTINATSK, adj.
Ordformer
(-isk 1642. -sch 1670. -sk 1710)
Etymologi
[sv. dial. obstinatisk; jfr t. obstinatsch; till OBSTINAT]
(†) obstinat. Then obstinatiske .. almogen. OxBr. 12: 640 (1642). HFinlÖ 1: 141 (1710).
Spoiler title
Spoiler content