SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OLVON ol3von2, n. (Nordforss (1805) osv.) ((†) r. l. m. Möller (1790), Heinrich (1828)); best. -et; pl. =.
Ordformer
(holge- 1736 (: Holgeträd). holgen- 1720 (: Holgenbär). olfon 1849. olge- 1716 (: Olgeträd). olgen- 1683 (: Olgenträä). olgon (ålgon) 1638 (Olgonträ)c. 1870. olvon (å-, -lfv-) 1745 osv. ulfvon 1762)
Etymologi
[jfr sv. dial. ularönn, ulvtry, d. ulvsrøn, nor. ulvevid, isl. ulfviðr; bildat av förra leden i ULV-BÄR (sv. dial. olvabär) till ULV, varg, med det i bärnamn vanliga suffixet -on, liksom LINGON, MJÖLON av resp. LINGBÄR, MJÖL-BÄR. — Jfr HOLSBÄR]
(bär av) buske av släktet Viburnum Lin.; särsk. om arten V. opulus Lin., olvonbuske, snöbollsbuske. Rudbeck Atl. 2: 461 (1689). Krok o. Almquist Fl. 1: 50 (1903). Karlfeldt FlBell. 61 (1918). — jfr PARK-, SKOGS-OLVON m. fl.
Ssgr: OLVON-BAGGE. entomol. skalbaggen Pyrrhalta viburni Payk., som uppträder massvis på olvon. 4Brehm 13: 406 (1930).
-BUSKE. Fischerström Mäl. 276 (1785). Strindberg Hafsb. 89 (1890).
-BÄR. frukt av olvon; förr äv. om själva växten. Lindestolpe Färg. 73 (1720). Liljeblad Fl. 128 (1798; om växten; i Smål.).
-MÄLL. växten Chenopodium opulifolium Schrad. Gosselman BlekFl. 48 (1865). Lyttkens Växtn. 1105 (1911).
-SLÄKTE(T). bot. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 263 (1857).
-SNÅR. Bland vita olvonsnår. Mörne Mörkr. 12 (1926).
-TRÄ l. -TRÄD. (numera bl. arkaiserande) jfr -buske. Franckenius Spec. F 4 a (1638). Gå ej bland olvonträ och slån, / då kvällens luft är ljum! Karlfeldt FlPom. 55 (1906).
Spoiler title
Spoiler content