SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPS rap4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(rapps 18691870. raps 1848 (: Rapsmjöl) osv.)
Etymologi
[av t. raps (möjl. av ett rapst), av lt. rapsaat (se RAPSAT)]
1) oljeväxten Brassica napus Lin. var. oleifera (äv., bot., allmännare, om växten Brassica napus Lin.); jfr KÅL-RAPS; i sht förr äv. om Brassica rapa Lin. var. oleifera, rybs (jfr ROV-RAPS). SvTyHlex. (1851). Raps, (dvs.) kulturvarietet .. af tvänne olika arter kål: kålraps eller rapsat .. samt rofraps eller rübs. Juhlin-Dannfelt (1886). (Lat.) Brassica Napus .. oleifera .. (Sv.) ”Raps”. NormFört. 26 (1894). B(rassica) napus, raps, förekommer sällsynt på havsstränder och åkrar från Skåne till Uppland. .. En mycket odlad varietet är kålrot. SvUppslB 4: 1024 (1930). jfr: Under namn af indisk raps utföres från Ostindien öfver England stora mängder Cruciferfrö. UtsädT 1895, s. 161. — jfr HÖST-, KÅL-, OLJE-, ROV-, SOMMAR-, VINTER-, VÅR-RAPS.
2) koll.: frö av Brassica napus Lin. var. oleifera; i sht förr äv. om frö av rybs. Han sålde trettio säckar raps. Det är bäst att genast sälja rapsen (efter tröskningen). Arrhenius Jordbr. 2: 213 (1860).
Ssgr (i allm. till 1): RAPS-BAGGE. entomol. skalbaggen Meligethes æneus Fabricius, som angriper knoppar o. blommor hos raps (o. andra korsblomstriga växter). Rebau NatH 1: 591 (1879). Flygoffensiv mot rapsbaggen i Skåne. UNT 7/2 1945, s. 4.
(1, 2) -BANA, r. l. f. (förr) lant. flyttbart golv som anbringades på ett rapsfält o. på vilket rapsen tröskades. AlnarpInvB 1892, s. 20.
-BLADSTEKEL. (†) entomol. bladstekeln Athalia colibri Christ., vars larver angripa bladen av bl. a. raps, kålbladstekel. 1Brehm III. 2: 80 (1876). 2NF 22: 1034 (1915).
-BLOMMA, r. l. f. Backman Reuter Lifv. 2: 164 (1870).
-FJÄRIL. entomol. fjärilen Pieris napi Lin., vars larver angripa bladen av bl. a. raps. Rebau NatH 1: 608 (1879).
-FLADDRARE, m. l. r. (†) entomol. = -fjäril. LAHT 1884, s. 195. Juhlin-Dannfelt (1886).
-FLUGA, f. l. r. entomol. insekten Scaptomyzella flava Meigen., vars larver angripa blad hos bl. a. raps. 2SvUppslB (1952).
-FRÖ, n. ofta koll. SundsvP 1886, nr 14, s. 3.
Ssgr: rapsfrö-kaka. (numera bl. tillf.) rapskaka. Lundell (1893).
-olja, r. l. f. (numera bl. tillf.) rapsolja. HeimdFolkskr. 58: 6 (1898).
-FÄLT. Det lyste gult av ett blommande rapsfält. Backman Reuter Lifv. 2: 164 (1870).
-FÖRDÄRVARE, r. l. m. bot. parasitsvampen Leptosphæria napi Fuckel, som angriper rapsens skidor (o. blad). Arrhenius Jordbr. 2: 213 (1860).
-GLANSBAGGE~020. (föga br.) entomol. = -bagge. LAHT 1914, s. 461. 2SvUppslB (1952).
(1, 2) -GRIN. [bildat efter mönster av dollargrin, skämtsam benämning på amerikansk lyxbil med blänkande framparti, ngt påminnande om en brett leende mun] (i vissa trakter) skämtsam benämning på (lyx)bil som äges av lantbrukare som blivit förmögen på rapsodling. I folkmun går .. (gotlandsböndernas bilar) under namnet ”rapsgrin”. GbgP 1952, nr 160, s. 11.
-HALM. Arrhenius Jordbr. 2: 215 (1860).
-JORDLOPPA~020. entomol. jordloppan Psylliodes chrysocephala Lin., som angriper bl. a. raps. Rebau NatH 1: 603 (1879).
(2) -KAKA. foderkaka av rapsfrön ur vilka oljan pressats; jfr linfrö-, olje-kaka. Arrhenius Jordbr. 1: 105 (1859). Rapskakorna, hvilka .. äro af högt värde såsom boskapsfoder. NF 2: 1066 (1878). LAHT 1924, s. 771.
Ssgr: rapskaks-mjöl. Arrhenius Jordbr. 1: 184 (1862). GHT 1895, nr 231, s. 3.
-utfodring. LAHT 1924, s. 779.
-KNIV. [jfr d. rapskniv] (förr) kniv (i form av en skära) använd vid rapsskörd. AlnarpInvB 1892, s. 21. TurÅ 1919, s. 108.
-KROK. (förr) med träskaft försedd järnkrok varmed skuren raps samlades upp från fältet (för att bindas i kärvar); jfr sädes-krok. MosskT 1892, s. 432.
-KÅL. (†) bot. växten Brassica napus Lin., raps. Nyman FanerogFl. 159 (1873).
(1, 2) -LAKAN. (förr) lant. stort stycke lärft som breddes ut på marken o. varpå raps tröskades l. varmed man täckte lass l. stackar med skördad raps. Arrhenius Jordbr. 2: 213 (1860). Fatab. 1938, s. 162.
(1, 2) -LASS.
(2) -MJÖL. mjöl av pulveriserade rapskakor. Gödning med .. Rapsmjöl. NVexjöBl. 1848, nr 32, s. 3.
-MOTT. (†) entomol. = rapsat-pipare. NF 12: 1300 (1888).
-ODLING. abstr. o. konkret. Lundell (1893). TLandtm. 1900, s. 668 (konkret). LB 2: 510 (1901; abstr.).
(2) -OLJA, r. l. f. olja pressad ur frön av raps (stundom äv. av andra kålväxter, särsk. rybs; jfr rov-olja). TT 1871, s. 94. Rapsolja (ur fröna af Brassica rapa och campestris m. fl.). Blomstrand OrgKemi 121 (1877). 2SvUppslB 24: 609 (1952).
Ssg: rapsolje-syra, r. l. f. kem. syra erhållen vid spaltning av rapsolja. SFS 1917, s. 931.
-PATRON. (vard.) benämning på godsägare l. lantbrukare som har stora inkomster av rapsodling. —
-SEGEL. [jfr d. rapssejl] (förr) (stort) rapslakan. Backman Reuter Lifv. 1: 312 (1870). Dragonen har lagt rapsseglet över toppen (av stacken). Larsson Hemmab. 20 (1916).
-SKIDA, r. l. f. fröskida hos raps. Lundell (1893).
-SKYL. (i sht förr) lant. hög hoplagd av kärvar av skördad raps. Arrhenius Jordbr. 2: 214 (1860).
-SKÖRD. Backman Reuter Lifv. 1: 312 (1870).
-STEKEL. (†) entomol. stekel av släktet Athalia Leach (särsk. arten A. colibri Christ.), vars larver angripa bl. a. raps; jfr -bladstekel. Juhlin-Dannfelt (1886). LB 2: 240 (1900). 2NF (1915).
-STJÄLK. äv. koll. BotN 1852, s. 128. Rapsstjälk (kan) användas till strö. LB 1: 379 (1901).
Ssg: rapsstjälk-vivel. (†) entomol. blåvingad rapsvivel. LB 2: 238 (1900).
-STUBB. stubb på skördat rapsfält; äv. övergående i bet.: rapsfält med stubb. Backman Reuter Lifv. 1: 74 (1870).
-SUGARE, m. l. r. entomol. stinkflyet Eurydema oleraceum Lin., som angriper raps. Uppl. 1: 155 (1901).
(2) -SÅLL. (förr) lant. redskap för sållning av rapsfrö. AlnarpInvB 1892, s. 24.
-TJUGA. [jfr d. rapstyv] (förr) lant. (tregrenad) tjuga varmed skördad raps lastades på vagnar för transport till loge. MosskT 1892, s. 432.
(1, 2) -TRÖSKNING. TurÅ 1919, s. 106.
-VIVEL. entomol. benämning på vissa arter av vivelsläktet Ceutorrhynchus Germ. (jfr kål-vivel); särsk. i uttr. blygrå rapsvivel, C. assimilis Payk., fyrtandad rapsvivel, C. quadridens Panzer, blåvingad rapsvivel, C. sulcicollis Payk. Arrhenius Jordbr. 2: 213 (1860; om C. assimilis Payk.). Blygrå rapsvifveln. LB 2: 238 (1900). Fyrtandade rapsviveln. 2SvUppslB (1952).
Spoiler title
Spoiler content