SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STICKA, sbst.2, r. l. f.
Etymologi
[utbrutet ur LIBSTICKA l. etymologiskt identiskt med STICKA, sbst.1, o. anslutet till senare leden av LIBSTICKA]
(†) av E. Fries († 1878) använd beteckning på växt tillhörande ettdera av släktena Levisticum Hill (libsticka) l. Ligusticum Lin. l. Pleurospermum Hoffm. l. Silaum Mill. Fries BotUtfl. 3: 223 (1864). Sticka .. namn på arter af släktena Levisticum, Ligusticum och Silaus. 2NF 38: 513 (1926). — jfr SLÖKE-, STRAND-, ÄNGS-STICKA.
Spoiler title
Spoiler content