SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1989  
STICKA, sbst.3; anträffat bl. i pl. -or.
Etymologi
[möjl. av (en lt. motsvarighet till) mlt. sticke, visst antal fiskar (uppträdda på en pinne), etymologiskt identiskt med t. stecken, käpp, pinne (se STICKA, sbst.1)]
(†) bunt? l. knippe? l. packe? 60 stickor Äckror grofwa och granna(.) 52 stickor dito. BoupptSthm 1688, s. 52 b; jfr ECKROR, sbst. pl.
Spoiler title
Spoiler content