SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STYR, sbst.3, r. l. f.
Etymologi
[liksom ä. d. styr(e) av mlt. sture, motsv. fht. stiura, skatt, avgift, stöd, roder (t. steuer); samhörigt med stammen i STYRA, v.1,3]
(†)
1) underhåll, hjälp o. d. SkomGesällProtKarlshamn 6/7 1788.
2) skatt. Om K. M:tt behagade läta gå een Styr och hielp öfwer heele Rijket, hwar ifrå hwarken högre Personer eller lägre skulle blifwa exempterade .. uthan alle der till contribuera. RARP 4: 588 (1651). — jfr LANDS-STYR.
Ssg (†; till 1): A: STYR-BRODER. (styr- c. 17551788. styre- 1753) [jfr motsv. anv. av d. styrbroder] om (fattig) gesäll som vandrade från skrå till skrå medförande ett brev som berättigade honom ekonomisk hjälp. Sam(m)a dato ut toges till en arm styre Broder 16 öre S(ilver)m(yn)t. SkomGesällProtKarlshamn 29/7 1753. Därs. 6/7 1788.
B (†): STYRE-BRODER, se A.
Spoiler title
Spoiler content