SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1993  
STYR sty4r, sbst.2 oböjl., r. l. m. (Dähnert (1784), IllSvOrdb. (1955, 1964)), l. (i bet. 1 b) n. (Björkman (1889), SvGeogrÅb. 1949, s. 155); best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom d. styr (best. -et l. -en), nor. dial. styr, m., av mlt. (o. lt.) stūr, n., f., avgift, roder, skatt, fasthet, tukt, biform till stūre (se STYRE); delvis dock att uppfatta ss. vbalsbst. till STYRA, v.1, i uttr. över styr liksom d. over styr, nor. dial. yver styr av mlt. overstūre, lt. over stür, tillbaka, galet (eg.: över rodret (om fartyg som icke lyder rodret)), jfr lt. over stür gaan, gå bakåt, gå förlorad; uttr. om styr är sannol. ombildning av över styr i anslutning till OMKULL. — Jfr -STYR]
1) styre (se d. o. 1).
a) (†) = RODER, sbst.3 2. Juslenius 399 (1745). Röding SD 92 (1798).
b) (numera föga br.) om plogstyre; jfr STYRE 1 a. Handtagen eller styren .. äro vanligen två och tjena till att styra plogen. Holmström Naturl. 2: 36 (1889). SvGeogrÅb. 1949, s. 155.
2) [eg. specialanv. av 1] i uttr. över styr (äv. sammanskrivet överstyr), baklänges, akterut. Röding SD 92 (1798). Jungberg (1873). — jfr ÖVER-STYR. — särsk.
a) i uttr. gå över styr.
α) (numera föga br.) om (segel)farkost: gå akterut, dejsa (se d. o. 1), sacka (se SACKA, v.1 3 a). (T.) Ueber Steuer gehen .. (Sv.) Gå öfver styr, deisa ackter ut. Röding 2: 714 (1796). Ett sjömansuttryck, som alldeles spårat ur och som numera knappast användes ombord, är gå över styr. VFl. 1930, s. 137. 2SvUppslB (1953).
β) bildl., om ngt sakligt: gå på tok, gå galet, gå i stöpet l. gå om intet o. d.; äv.: försummas; om företag o. d. äv.: gå omkull, göra konkurs; om person: gå under l. förgås l. gå förlorad; gå i konkurs; misslyckas. Han war ingen förslösare, som giorde någon för när .. och likwäl hade alt gådt så öfwer styr för honom, at han war mera skyldig än han kunde betala. Lagerström Bunyan 3: 138 (1744). Bara de kan komma ut och klå efter en fogel, så låter de kreatur och fiske gå öfver styr. Strindberg Hems. 13 (1887). När .. byggmästare utan kapital gått över styr. SvD(A) 1931, nr 96, s. 4. Ekonomin var svag, och då företaget höll på att gå över styr, köpte (osv.). UrDNHist. 2: 361 (1953). Äktenskapet med Nanna Stridbeck går över styr. Han (dvs. P. O. Bäckström) gifter sig för andra gången, nu med en friherrinna. Malmberg i 3SAH LXIV. 2: 59 (1954). Han super förmodligen ganska rejält .. Men han går inte över styr. Hedberg StorkSev. 218 (1957). Det höll på att gå alldeles över styr. Överläkaren trodde nämligen att han var självstympare som sågat av tummen för att slippa värnplikten och få ut invalidersättning. VästerbK 1982, nr 85, s. 2.
b) (†) i utvidgad anv., i uttr. draga över styr, om fartyg: vända (helt) om? Kunne I ... lathe Mars (dvs. ett skepp som sprungit läck) drage öfuer styr hijtt (till Sthm) tilbaker igenn. OxBr. 1: 147 (1620).
c) (i vissa trakter) i det bildl. uttr. gå om styr, gå omkull, gå över styr. Så wida ej både (brand)Sprutan och desz mobilier gått om styr wid den sista olyckliga manöfren. VexjöBl. 27/9 1844, s. 3. Petersen, som för en del år sedan hade en större affär, hvilken dock gick om styr, har sedan varit agent för åtskilliga smörfirmor. SDS 1897, nr 181, s. 2. Skulle allt gå om styr för mig — så kan jag nog få någon liten anställning, som ackompanjatör. Ullman FlickÄra 35 (1909). Arnér Finnas 148 (1961; om äktenskap). — jfr OM-STYR.
d) (numera mindre br.) i det bildl. uttr. sätta ngt över styr, förr äv. sätta över styr ngt, slösa bort ngt, göra slut på ngt, ödsla bort ngt. På så kort tid sätta 1500 .. (riksdaler) öfwer styr. Lagerström Holberg Jean 20 (1744). Sätta öfwer styr sin egendom. Nordforss (1805). Sin betydliga förmögenhet satte han öfver styr. Crusenstolpe CJ III. 1: 60 (1846). Yngste sonen, bortklemad från ungdomen, ärfde gården och satte alltsammans öfver styr på några år. Palm AgitL 7 (1904). Cannelin (1939).
e) (numera mindre br.) i det bildl. uttr. segla över styr, segla huvudlöst (o. oekonomiskt) l. dyl. Skål för alla unga glopar till skeppare, som .. segla öfver styr och risquera skepp och gods. Gosselman SNAmer. 2: 13 (1833). Stenfelt (1920).
3) ordning l. kontroll l. styrsel o. d.; särsk. i uttr. l. ha, förr äv. ta styr på ngn l. ngt, få l. ha ordning på l. kontroll över ngn l. ngt, få bukt med ngn l. ngt; äv.: bringa ordning (o. reda) i ngt; stundom äv. närmande sig bet.: lugna ngn; äv. övergående i bet.: tukt o. d. (se a α β', b α). Nå, så! — svarade Gunnar och härskade sig, icke för att lungorne voro besvärade af något, men för att få styr på hjertat, som började klappa. Knorring Torp. 1: 141 (1843). En liten gosse, som .. fäktade med de små armarne, utan att ha styr på dem. Wetterbergh Kapellpr. 21 (1849). Landet indelades i län .. Nu hade man temligen styr på bönderna, ty hvarje länschef hade ett torn och en garnison. Strindberg SvÖ 3: 88 (1884). (Vi) ska ta styr på storgubbarna och ta herraväldet åv dom över hela världen. Högberg Utböl. 2: 31 (1912). Hjulen skramlade, pinnhäcken skakade, och den linhårige drängen slet i tömmen för att få styr på djuret. Ljungquist Dacke 5 (1927). Jag försökte få styr på tankarna. SvHandordb. (1966). — särsk.
a) [av mlt. dat stūr holden] i uttr. hålla styr, hålla ordning, förr äv.: hålla sig lugn, hålla sig i styr; äv. (o. numera vanl.) med bestämning inledd av prep. (se α), förr äv. om (se β). Had' the äntå hållit styr, / Men the höll' ett sådant wäsen. Runius (SVS) 2: 192 (1707). Där karln höll fyr, där sökte hon hålla styr. Siwertz Vatt. 36 (1925). — särsk.
α) i uttr. hålla styr på, förr äv. uppå ngn (äv. sig (se γ')) l. ngt.
α') ha ngn l. ngt under (full) kontroll; hålla ordning på ngn l. ngt. Solen är på himmelen satt / Till att hålla styr uppå dag och natt. Sjöberg (SVS) 1: 193 (1820). Sångarens i öfrigt vackert och mäktigt klingande ton fick understundom — som det tycktes tillfölje oförmåga att hålla styr på öfverläppen — en missprydande biklang. GHT 1895, nr 237, s. 3. Han gick (på promenad) med händerna på ryggen och höll med en käpp styr på sin foxterrier ”Fellow”. Henning HbgMinn. 1: 175 (1950). Till och med när han snavade och svor höll han skickligt styr på spannarna. Inte en enda vattendroppe förspilldes. Aronson FjärdeVäg. 17 (1950).
β') hålla ordning l. sträng uppsikt l. tillsyn över ngn l. ngt, hålla ngn l. ngt i styr; med avs. på person äv.: hålla ngn i tukt o. (Herrans) förmaning; med avs. på ngt sakligt äv.: hålla tillbaka, lägga band på. En .. Scheichs syssla .. (är) att hålla styr och ordning på sin rote. Eneman Resa 2: 77 (1712). Jag ber Er min kiäre Bror, at I hållen styr på denna owettiga pigan, som altid wil tala med. Modée HåkSmulgr. 45 (1738). Det är detta regelband (dvs. en djup, klassisk bildning), som hållit styr på din (dvs. Tegnérs) fantasi. TegnérPpr 322 (1831). Nyfikna att få se hur det skulle blifva möjligt för lärarne att hålla styr på en sådan mängd yra gossar .. följde vi (osv.). Wingård Minn. 5: 150 (1847). Aron, håll styr på din tunga. Jolin Barnhusb. 128 (1849). Gubben menade inte alls att ordna något obehagligt, men då han fått ett par glas i sig, så kunde han inte hålla styr på sin gamla lust att retas. Hedberg VackrTänd. 250 (1943). Hålla styr på sin fantasi. SvHandordb. (1966).
γ') (numera föga br.) i uttr. hålla styr på sig, hålla sig i styr (se b γ); oftast imperativiskt. VRP 9/12 1736. (Modern till de stojande barnen:) Håll styr på er Gossar! Man kan knapt höra hvad man sjelf säger, en gång. Stridsberg Landpr. 2 (1795).
β) (†) i uttr. hålla styr om ngt, styra med ngt, ha hand om ngt, sköta ngt. Förr, mor och matmor sjelf, en fru / Höll styr om mat och klädsel. Franzén Skald. 4: 235 (1810, 1832).
b) i förbindelse med prep. i.
α) i uttr. hålla ngn l. ngt i styr, hålla ngn l. ngt i schack l. på mattan l. under kontroll; med avs. på person äv.: hålla ordning på, hålla i tyglarna, få att lyda l. vara lugn o. d.; förr äv. i uttr. hålla ngn i styr och aga, hålla ngn i tukt o. ordning; med avs. på gråt äv.: hålla tillbaka. Konung Gustaf den förstes historia visar .. huru angelägen denna Herrn har varit at hålla lagen vid macht och fogdarne i styr och aga. Höpken 2: 132 (1748). En krets af drabanter / Höll med sträckt bardisan böljande massan i styr. Wennerberg 1: 123 (1881). Denna inrättning (med tömmarna) medför äfven den stora fördelen att kusken lättare kan hålla sina hästar i styr. Wrangel HbHästv. 452 (1885). Det var icke blott församlingsboar, utan äfven kontraktets prester, som vördig prosten höll i styr. Hagström Herdam. 2: 218 (1898). Gråten var nära men hon orkade hålla den i styr. Stiernstedt Attentat 218 (1942). Läraren kan inte hålla klassen i styr. SvHandordb. (1966). — särsk.
α') i uttr. hålla sin tunga o. d., förr äv. sina läppar i styr, för att beteckna att ngn bör styra sin tunga l. tiga l. vara försiktig med vad han säger; ofta imperativiskt. Hålt dina läppar i styr, och tungona noga bewara. Nicander Syr. 8 (1759). Han är redan litet lallig och glömmer hålla tungan i styr. Stubbendorff Werfel SångBernad. 268 (1942). Hålla sin tunga i styr. SvHandordb. 811 (1966).
β') i uttr. hålla fingrarna l. händerna o. d. i styr, undvika l. låta bli att fingra l. peta på allting, låta ngn l. ngt vara i fred; äv.: hålla fingrarna osv. stilla; ofta imperativiskt. Tala, — men håll dina händer i styr, och betvinga din lystnad. Wulff Petrarcab. 211 (1905). Håll era fingrar i styr, vite man! Trolle O'Neill 3Dram. 1: 15 (1924). Marie! Du ska hålla dina fingrar i styr! Johnson DrömRosEld 41 (1949). Hesslind Sista 52 (1974: händerna).
γ') i uttr. hålla sitt sinne i styr, behärska sig, styra sig. Cavallin (1876).
δ') (†) i uttr. hålla sin mage i styr, sköta sin mage. (Sv.) Hålla sin mage i styr (lat.) ventrem curare. Cavallin (1876).
β) (†) i uttr. få ngn i styr, få ngn att lugna sig. Milla var .. alldeles odräglig att få i styr, men Carolina hittade på att locka .. (barnet) med en grann och pinglande leksak. Knorring Skizz. I. 1: 104 (1841).
γ) refl., i uttr. hålla sig i styr, behärska sig l. lugna sig l. ta det lugnt l. vara lugn l. iakttaga ordning o. takt l. hålla sig i schack l. lägga band på sig; ofta imperativiskt; jfr a α γ'. Sahlstedt (1773). (Sv.) Håll er i styr, (eng.) Be quiet. Widegren (1788). Det skall kosta mina Soldater rygghuden, om de icke hålla sig i styr. Kolmodin Liv. 2: 118 (1832). Det var helt visst kungens trupper, som hindrade dalkarlarna från att begå excesser i Bergslagen och som förmådde de nedre dalasocknarna att hålla sig i styr (vid upproret 1527). HT 1927, s. 121. Det skulle också gått bra om nu hennes lilla Nisse hade hållit sig i styr, men det gjorde han inte. Karlfeldt NisseT 49 (1936). På sommardansbanorna förekom ofta slagsmål i buskarna kring dansbanan .. I regel tillsades de agerande blott att hålla sig i styr, någon ytterligare åtgärd vidtogs inte. SocÅb. 1941, s. 54. Delblanc Gunn. 197 (1978).
Ssg (Anm. Nedan anförd ssg kan äv. hänföras till styre; jfr äv. de under d. o. anförda ssgrna): (3 b α) STYR-HÅLLA. (†) hålla (ngn) i styr (se styr, sbst.2 3 b α). CAEhrensvärd Brev 2: 333 (1799).
Spoiler title
Spoiler content